Sanace a ochrana dřevěných konstrukcí

Dřevěné konstrukce jsou ohrožovány především dřevokaznými škůdci, houbami a plísněmi. Napadené dřevěné konstrukce ztrácí svou pevnost, nosnost, statické i izolační vlastnosti a také dochází ke změně jejich vzhledu. Proto by sanace a ochrana dřeva rozhodně neměly být podceňovány a měly by být provedeny dříve, než bude již pozdě.

Sanace a ochrana dřevěných konstrukcí

Ochrana dřeva i sanace jsou nedílnou součástí renovace dřevěných konstrukcí, tyto služby však provádíme i samostatně. Správně provedená ochrana dřeva a sanace výrazně prodlouží funkčnost a životnost dřevěné konstrukce. Díky námi používaným prostředkům jsou ochrana dřeva a sanace kvalitní a spolehlivé.

Provedení sanace

Při provedení sanace používáme následující technologický postup:

  • Očistíme dřevo od prachu a nesoudržného podkladu.
  • Následuje případná výměna části krovů.
  • Poté aplikujeme ochranný prostředek (Lignofix, Bochemit), který zajistí dokonalou ochranu dřeva proti dřevokaznému hmyzu a plísním.
  • Posléze provedeme hloubkovou injektáž, během níž se hubicí přípravek pomocí speciálního stroje a tlaku cca 200 barů aplikuje do kanálků a chodbiček v napadeném místě.
  • Závěrem sanace je aplikace vykuřovací jednotky, která odstraní veškerá stáda přezimujícího hmyzu.

Sanace provedená tímto postupem je účinná a poskytuje skvělou prevenci před výskytem nežádoucích škůdců.

Ochrana dřeva a její význam

Ochrana dřeva je pro stálost dřevěných konstrukcí naprosto klíčovým aspektem, a proto je zcela podstatné její provedení. Naší firmou je ochrana dřeva zajišťována moderními prostředky, které nejen odstraní stávající škůdce, ale zároveň zamezí jejich budoucímu výskytu.

Při provádění veškerých činností v této oblasti využíváme našich dlouholetých zkušeností v oboru, a proto se můžeme zaručit za kvalitu našich prací. Neváhejte nás tedy kontaktovat - v oboru sanace a ochrany dřevěných konstrukcí jsme odborníky.